groep 8
Herman Bril

 
Leerkrachten in groep 8

                                                   
       Herman Bril                      Evelien vd Pijl                              
                                                   (verv. BAPO)                           

Meldingen aan de groepsleerkracht
Het is mogelijk bepaalde vragen en/of meldingen, via email, rechtstreeks aan de juf/meester van uw kind door te geven, zonder naar school te bellen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
- Ziekte
- Doktersbezoek
- bezoek tandarts of orthodontist
- bezoek aan het ziekenhuis
- etc.

Het mailtje moet op de betreffende dag voor 8.15 u bij ons binnen zijn.
Aanvragen van vakantie/vrije dagen moet altijd via de directie lopen.

emailadressen:
Herman Bril: h.bril@koningsbergerschool.nl