groep 6
Harrald Schonewille

 
Leerkrachten in groep 6

   
Harrald Schonewille

Meldingen aan de groepsleerkracht
Het is mogelijk bepaalde vragen en/of meldingen, via email, rechtstreeks aan de juf/meester van uw kind door te geven, zonder naar school te bellen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
- Ziekte
- Doktersbezoek
- bezoek tandarts of orthodontist
- bezoek aan het ziekenhuis
- etc.

Het mailtje moet op de betreffende dag voor 8.15 u bij ons binnen zijn.


Aanvragen van vakantie/vrije dagen moet altijd via de directie lopen.

emailadressen: 
Harrald Schonewille h.schonewille@koningsbergerschool.nl