groep 4
Hermien Middag

 
Leerkrachten in groep 4
                    
                        Hermien Middag          
                            

Meldingen aan de groepsleerkrachten
Het is mogelijk bepaalde vragen en/of meldingen, via email, rechtstreeks aan de juf/meester van uw kind door te geven, zonder naar school te bellen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
- Ziekte
- Doktersbezoek
- bezoek tandarts of orthodontist
- bezoek aan het ziekenhuis
- etc.

Het mailtje moet op de betreffende dag voor 8.15 u bij ons binnen zijn.

Aanvragen van vakantie/vrije dagen moet altijd via de directie lopen.

emailadres:
Hermien Middag: h.middag@koningsbergerschool.nl