groep 1
Paulien Frijling, Janine Roepers

 
Agenda groep 1
Agenda groep 1
30 oktober       Start Verhalend Ontwerp
1 november     Dankdag (kinderen zijn om 11.15 uur vrij)
3 november     Voorstelling Zelluf (op school)
6 november     Contactavond
10 november   Kabouterpad
14 november   Start EU-schoolfruit
21 november   Afsluiting Verhalend Ontwerp (vanaf 14.30 uur)
29 november   Pietendag
5 december     Sinterklaasfeest
21 december   Kerstviering
22 december   Kinderen zijn om 10.30 uur vrij

Leerkrachten in groep 1

                
         Janine Roepers         Paulien Frijling
        (ma. en di.)                    (wo. t/m vr.)

Melding aan de leerkrachten
Het is mogelijk bepaalde vragen en/of meldingen, via email, rechtstreeks aan de juf/meester van uw kind door te geven, zonder naar school te bellen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
- Ziekte
- Doktersbezoek
- bezoek tandarts of orthodontist
- bezoek aan het ziekenhuis
- etc.

Het mailtje moet op de betreffende dag voor 8.15 u bij ons binnen zijn.

Aanvragen van vakantie/vrije dagen moet altijd via de directie lopen.

emailadressen:
Janine Roepers: j.roepers@koningsbergerschool.nl (ma. en di.)
Paulien Frijling: p.frijling@koningsbergerschool.nl (wo. t/m vr.)