groep 1
Paulien Frijling, Janine Roepers

 
Agenda groep 1
Agenda groep 1
22 december               Kinderen zijn om 10.30 uur vrij
6 februari                     Juf Roepers jarig
19 en 20 februari        Contactavonden
26 febr t/m 4 maart   Voorjaarsvakantie
14 maart                      Biddag (kinderen om 11.15 uur vrij)
8 maart                        Taalfeest jongste kleuters
29 maart                      Paasfeest
30 mrt t/m 3 apr        Paasweekend
20 april                        Koningsspelen en start gezondheidsweek
21 april                        Juf Frijling jarig
27 apr t/m 6 mei        Meivakantie
10 t/m 13 mei             Hemelvaartsweekend
21 mei                          Pinksteren 
22, 23, 24 mei             Schoolfotograaf
4, 5, 6 juni                    Kinderen vrij (i.v.m. kamp)
18 juni                          Schoolreisje
21, 22 juni                    Lang weekend
4 juli                              Muffendag
9 en 10 juli                   Contactavonden
20 juli                            Laatste schooldag (kinderen om 10.30 uur vrij)

Leerkrachten in groep 1

                
         Janine Roepers         Paulien Frijling
        (ma. en di.)                    (wo. t/m vr.)

Melding aan de leerkrachten
Het is mogelijk bepaalde vragen en/of meldingen, via email, rechtstreeks aan de juf/meester van uw kind door te geven, zonder naar school te bellen. Het gaat hierbij om de volgende zaken:
- Ziekte
- Doktersbezoek
- bezoek tandarts of orthodontist
- bezoek aan het ziekenhuis
- etc.

Het mailtje moet op de betreffende dag voor 8.15 u bij ons binnen zijn.

Aanvragen van vakantie/vrije dagen moet altijd via de directie lopen.

emailadressen:
Janine Roepers: j.roepers@koningsbergerschool.nl (ma. en di.)
Paulien Frijling: p.frijling@koningsbergerschool.nl (wo. t/m vr.)