groep 7
Nicole Visser, Evelien van der Pijl

Huiswerk:

- dagelijks: Oefenen Gynzy 

- dinsdag 22 januari: werkblad rekenen leren (breuken koppelen aan procenten en kommagetallen)Groepsnieuws / activiteiten: