Evaluatie avond overblijven 14 november 2016
 
PBS en regels:
Met de PBS methode (positieve benadering) wordt al een tijd gewerkt op school en dit blijft voor iedereen belangrijk. Hiervan zit ook een uitwerking achter in de overblijfmap.
Voor het buiten spelen zijn in het verleden regels opgesteld (bv. welke groepen mogen op de schommels, fietsjes enz.) Dit hangt op het raam van groep 2.
Bij slecht weer spelen de kinderen binnen na het brood eten. Maar bij iets regen is het de bedoeling dat de kinderen gewoon even lekker een frisse neus gaan halen. De regel is wel: iedereen gaat naar buiten of iedereen blijft binnen.
Wat vinden wij belangrijk tijdens het overblijven: Cursus overblijven:
Het is verplicht dat >50% van de overblijfkrachten een cursus overblijven heeft gevolgd. Vanaf januari komen we hier niet meer aan. We zijn nu bezig met het organiseren van een cursus. Wij gaan binnenkort ouders benaderen.
Verklaring Omtrent Gedrag (VOG):
De meeste overblijfkrachten hebben al een VOG ingeleverd. Heb je dit nog niet gedaan, dan kun je bij Hans Gort een formulier halen, waarmee je dan naar het gemeentehuis kunt gaan.
Mededelingen De volle kaart meegeven naar huis, als de nieuwe aanwezig is! Ervaringen uitwisselen (tips/tops): Aandachtspunten/vragen:
Buiten op het plein heeft groep 4 een spel en dit gaat er hard aan toe. Het loopt al een lagere tijd en wordt door meerdere overblijfkrachten bevestigd. Hans gaat dit in groep 4 bespreken.
Mobieltjes mogen niet op school gebruikt worden! Is dit wel het geval, geef dit dan door aan de leerkracht.
Is EHBO voor de overblijfkrachten verplicht? Nee, op school is er altijd een leerkracht (met BHV en EHBO diploma) aanwezig.
Medicatie gebruik: de leerkracht is hier verantwoordelijk voor.
Wel/geen jas aan buiten: Bij de kleuters hier wel op letten, dus wel een jas. De oudere kinderen trekken zelf wel een jas aan als ze het koud hebben.
Regels schommelnest: max 3 kinderen tegelijk. Wisselen, als er andere kinderen willen.
Als de overblijfkrachten met de kinderen naar buiten gaat, kijk dan altijd even of het hek dicht is.                                                                                                                 
Om 12.45 uur komt er een leerkracht op het plein en hij/zij doet het hek open. Is er niemand loop dan even naar de lerarenkamer.
Er wordt positief gereageerd over dit systeem van overblijven.
 
Werkgroep overblijven
 4 april 2016
Evaluatieavond voor overblijfkrachten
 
 
Hans Gort opent en heet iedereen welkom.
 
- Alle kinderen die aanwezig zijn tijdens het overblijven moeten worden aangekruist op de aftekenlijst (ook de "rode" kinderen).  Zo hebben we goed inzichtelijk welke kinderen aanwezig zijn.
- Er zitten nog oude overblijfkaarten in de map, zorg dat je deze op de juiste manier aftekent.
- Als de kaart bijna vol is graag de kinderen een briefje meegeven zodat er een nieuwe kaart gekocht kan worden. Dan graag een krul op de overblijfkaart zetten, zodat andere overblijfkrachten weten of er wel of nog geen briefje is meegegeven.
- Wij willen het liefst dat iedereen een overblijfkaart heeft, dus geen contant geld meer. De goedkoopste kaart is 10 euro en je kunt de kaart tot groep 8 gebruiken. Dit geld niet voor incidenteel overblijven.
- Achter in de map is er ruimte om een rapportage te schrijven. Hier kun je opschrijven wat er wel of niet goed gaat. Mocht er bv. incidenten zijn welke vaker voorkomen dan kunnen we hier wat mee.
- Als je een dag niet kunt overblijven, dan zelf zorgen voor vervanging.                                                                     - Heel belangrijk! Geef wisselingen onderling altijd door aan Manon, dit i.v.m. het rato inplannen en uitbetalen van betaalde overblijfkrachten.
 
- Tijdens het overblijven gaan alle kinderen na het eten naar buiten. Bij slecht weer gaan de groep 1 en 2 naar het speellokaal en de groepen 3 t/m 8 blijven in hun eigen lokaal over. De overblijfkrachten van de groepen 3 t/m 8 overleggen samen wie waar het overzicht houdt, zodat je niet van de ene naar de andere kant van de school hoeft te lopen.
De kinderen van thuis gaan vanaf 12.45 uur naar hun eigen klas.
 
- De overblijfcursus is in de afgelopen jaren al door meerdere personen gevolgd. Dit is nu voldoende.
Mocht het in de toekomst nodig zijn om meer overblijfkrachten de cursus te laten volgen dan worden ze ervoor benaderd.
- VOG (verklaring omtrent gedrag): wil diegene die deze nog niet hebben ingeleverd dit z.s.m. doen?
Een aanvraagformulier voor een VOG kan gehaald worden bij Hans Gort.
- PBS en regels: Achter in de overblijfmap staan de regels wat er van de overblijfkrachten en de leerlingen verwacht wordt, bij problemen mag je altijd de leerkracht om hulp vragen.
 
Punten welke naar voren kwamen tijdens het met elkaar bespreken van ervaringen:
 
Groep 1 en 2
- Zet de kinderen zoveel mogelijk bij elkaar aan tafel, zo heb je minder schoonmaak werk       -  Overleg met de andere overblijfkracht wie er mee naar buiten gaat en wie het lokaal gaat opruimen.
- Voorlezen werkt heel goed in deze groepen, de kinderen eten dan goed door.
- Soms is de leerkracht nog in de klas bezig, dit werkt onrustig. Hans neemt dit mee naar de leerkrachten.
- Tot waar mogen de kleuters spelen was een vraag. Dit is vanaf de vogelnestschommel.
 
Groep 3-8
- Ten eerste een compliment: de groepen zijn opnieuw ingedeeld en dit werkt veel prettiger. Er is veel meer aandacht voor de kinderen.
- De leerkrachten zorgen voor zo min mogelijk spullen op de tafels tijdens het overblijven, de snappet mag blijven liggen.  
- De groepen 3 en 8 blijven bij elkaar over. Gezien het geringe aantal leerlingen van groep 8 dat overblijft, is besloten om het overblijven in groep 3 te laten plaatsvinden. Bij de instructietafel staan wel krukjes waar de kinderen van groep 8 op kunnen zitten, de stoelen van groep 3 zijn nl. te klein. Dit wordt per direct ingevoerd. Dit geldt voor de vrijdaggroep 5 en 8, dan vindt het overblijven in groep 5 plaats.
- De overblijfkracht met een * gaat helpen bij de kleuters op het plein of met schoonmaken van het lokaal. Wanneer de beide overblijfkrachten van 1 en 2 buiten zijn kan de overblijfkracht met het * naar huis.
- Heeft de overblijfkracht van groep 1 of 2 een *, dan goed overleggen met de overblijfkrachten van het grote plein wie er op het kleuterplein gaat helpen.
- Vanaf nu op donderdag de schoonmaak doekjes in de werkkast bij de was leggen, zodat je maandag weer met een fris doekje de week begint.
- Broers en zussen mogen mee met de overblijf ouder maar geef dat wel door aan de overblijf ouder die in zijn of haar klas zit. Er mogen geen vriendjes en vriendinnetjes mee!!!
- Overblijfkrachten ervaren een aantal kinderen die om kwart voor 1 (of eerder!) voor het hek staan als vervelend en brutaal. Geef de namen door aan Hans en hij zal hem of haar daar op aan spreken.
- De afspraak is dat het geven van medicatie alleen gebeurt door de leerkracht (in overleg met de ouders). 
 
Er worden nieuwe gebeden/gedichtenboekjes aangeschaft. Die komen in de overblijfmap.
 
Werkgroep overblijven.
 

Nieuwe werkwijze overblijfkrachten vanaf Maart 2016 
Update: 12-2-2016
Tijdens het overblijven moeten de ouders hun kinderen met een gerust hart op school kunnen achterlaten. Voor kinderen is het belangrijk dat ze het naar hun zin hebben en dat ze zich tijdens het overblijven ontspannen: dan kunnen ze fris aan het middagprogramma beginnen en duurt de dag voor hen niet te lang.
De overblijf moet dus goed geregeld zijn.
 
Algemene afspraken
1.      Het overblijven vindt plaats in groep 1, groep 2, groep 3/8, groep 5, groep 4/7 en groep 6. Per jaar wordt bekeken of dit de juiste combinaties zijn.
2.      Voor de groepen 1 en 2 en voor de groepen 3 t/m 8 zijn regels voor het overblijven opgesteld, deze ontvangt iedere overblijfkracht.
3.      In alle groepen staat een overblijfkracht van 12.00 tot 13.00 uur (6 totaal).
4.      Eén van de overblijfkrachten van groep 3 t/m 8 gaat na het eten naar het kleine schoolplein, zodat daar toezicht is voor de kinderen van groep 1 en 2 en de overblijfkrachten (van groep 1 en 2) voldoende tijd hebben om het lokaal op te ruimen en eventuele "langzame" eters verder kunnen begeleiden.
5.      De overblijfkracht welke is aangegeven in het rooster met een * mag naar huis, als alle overblijfkrachten op het plein zijn. Let wel goed op de juiste verdeling van overblijfkrachten op het grote en kleine plein.
6.      Om 12.45 uur komt er een leerkracht bij op het plein en deze opent het hek.
7.      Incidenteel overblijven wordt gemeld bij de leerkracht (evt. via de mail).
8.      Als een overblijfkracht geen vervanging heeft geregeld voor het overblijven, volgt er een waarschuwing. Bij een 2e keer, moeten alle kosten naar rato terugbetaald worden.
 
Betaling/kosten
1.      Alle kinderen waarvan de ouder geen overblijfkracht is betalen €2 per keer. Naar rato meedraaien in het rooster, dan zijn er geen overblijfkosten.
2.      Er kunnen strippenkaarten geworden gekocht (in de lerarenkamer) van 10, 20 en 30 euro. Strippenkaarten moeten contant betaald worden. 
3.      Iedere overblijfkracht waarvan de kinderen niet overblijven, krijgt per gedraaide dienst een vergoeding van €7.
4.      De betaalde overblijfkrachten worden 2 x per jaar uitbetaald (december en juni/juli). Dit is op basis van een vrijwilligersvergoeding.
5.      De overblijfkracht is verantwoordelijk voor de aanwezigheidslijst (aankruislijst) en betalingslijst van de leerlingen welke een overblijfkaart hebben. Deze moeten goed worden bijgehouden.
6.      De overblijfkracht zorgt ervoor dat het overblijfkind een briefje meekrijgt naar huis, zodra de strippenkaart ten einde loopt. Ouders kunnen dan op tijd een nieuwe kopen.
7.      De overblijfkracht ontvangt alleen contante betalingen (losse euro's) van kinderen welke incidenteel overblijven en levert deze af in de lerarenkamer.
 
 
Verantwoordelijkheden overblijfkracht:
   
Coördinatie
 
Er zijn 3 aanspreekpunten in de werkgroep van het overblijven.  Coördinator algemeen (Manon Vennegoor:  boerendijk@hotmail.com ), aanspreekpunt groep 1,2,3 en 4 (Natalie Schepers) en aanspreekpunt  groep 5,6,7 en 8 (Jolanda Broenink)
 
Coördinator algemeen (krijgt een vergoeding)
 1. Is verantwoordelijk voor aan en afmelding nieuwe overblijfkrachten.    
 2. Is aanspreekpunt in de Ouderwerkgroep.
 3. Zorgt dat de mappen op school up to date zijn.
 4. Geeft aantal overblijfdagen van de betaalde overblijfkrachten door, zodat uitbetaling in december en juni/juli kan plaats vinden.
 
Werkgroep overblijven 
 1. Maakt 2x per jaar een overblijfrooster voor de groepen 1 t/m 8.
 2. Past wijzigingen aan in de lijst.
 3. Mailt de gedraaide lijst aan het eind van de periode naar de Coördinator.
 4. Zorgt voor de  voorraad snoetenpoetsers voor groep 1 en 2.
 5. Zorgt dat in alle lokalen een schoonmaakflacon is.
 
Taken Directeur (Hans Gort)
 1. Zorgt voor uitbetaling van het overblijfgeld aan de overblijfkrachten (tot aan de  zomervakantie 2016).
 2. Heeft bij disfunctioneren van de overblijfkracht in overleg  met de coördinator een gesprek met de overblijfkracht.
 3. Zorgt dat de leerlingenlijsten in de overblijf map up tot date zijn.