REGELS VOOR OVERBLIJVEN  2016
 
Ds. Koningsbergerschool
 
Laatste update: 12-02-2016 
 
Groep 3 en 8 eten in het lokaal van groep 8
Groep 4 en 7 eten in het lokaal van groep 7
Groep 1, 2, 5 en 6 eten in hun eigen lokaal.
 
·         Alle kinderen lopen rustig naar het lokaal. Ze mogen met z’n tweeën naast elkaar zitten.
·         Voor of na het eten mogen de kinderen naar het toilet (uitzonderingen daar gelaten)
·         De overblijfkracht bidt samen met de kinderen voor het eten. Het gebedenboekje ligt bij de overblijf-map in de klas. Er mag natuurlijk ook een liedje gezonden worden.
·         De kinderen praten op een “gewone” toon met elkaar
·         De kinderen blijven aan tafel zitten tijdens het eten.
·         Na het eten (ongeveer 15-20 min), gaat de overblijfkracht samen met de kinderen danken. De kinderen die het eten nog niet op hebben, kunnen na het danken nog even blijven zitten.
·         Na het eten gaat de overblijfkracht de tafels schoonmaken.
·         In groep 1 en 2 wordt (indien nodig) de vloer geveegd.
·         Eén van de overblijfkrachten van groep 3 t/m 8 gaat na het eten naar het kleine schoolplein, zodat daar toezicht is voor de kinderen van groep 1 en 2 en de overblijfkrachten (van groep 1 en 2) voldoende tijd hebben om het lokaal op te ruimen en eventuele "langzame" eters verder kunnen begeleiden.
·         De overblijfkracht welke is aangegeven in het rooster met een * mag naar huis, als alle overblijfkrachten op het plein zijn. Let wel goed op de juiste verdeling van overblijfkrachten op het grote en kleine plein.
·         Schoonmaakspullen liggen in de klas (mandje met doekjes en sproeiflacon). In de klas ligt ook de overblijf-map met daarin een rooster, regels voor het overblijven, een aftekenlijst voor kinderen die overblijven en een papier voor notities.
·         Bij de map liggen ook monddoekjes voor groep 1 en 2 om vieze monden en handen mee af te vegen. Er ligt een voorraad in de werkkast.
·         Alle afval wordt weer meegenomen naar huis.
·         Bij slecht weer: mogen de kinderen in het speellokaal (alleen groep 1 en 2) spelen en kun je spullen uit de toestellenruimte gebruiken. Alle kinderen blijven dan binnen! Kinderen uit de groepen 3 t/m 8 mogen een spelletje uit de kast in hun eigen klas. Tijdens het overblijven blijven de computers uit/buiten gebruik.
·         In geval van een ontruimingsalarm gaat u rustig met de kinderen naar buiten. De verzamelplek is bij de Haere. De leerkrachten gaan hier ook naar toe.
·         De overblijfkracht wordt gevraagd om positief mee te denken, zodat overblijven voor kinderen en overblijfkrachten leuk blijft. Opmerkingen en vragen worden indien nodig gemeld bij de verantwoordelijke leerkracht.
·         Om 12.45 uur wordt het hek door een leerkracht geopend. Kinderen die thuis hebben gegeten mogen dan ook het plein op.
  
Regels voor buiten spelen.
·         Bij vermoeden van pesten of concreet pestgedrag, dit doorgeven aan de verantwoordelijke leerkracht. Dit geldt ook wanneer er sprake is van respectloos gedrag richting overblijfkracht.
·         Bij warm weer mogen de kinderen de sandalen uit als ze in de zandbak spelen. De sandalen dan naast de rand zetten. Dichte schoenen en sokken blijven aan.
·         Zandbakspullen blijven in de zandbak. Het zand blijft ook in de zandbak.
·         Fietsjes blijven op de grijze tegels.
·         Voetballen op kleuterplein mag. Komt de bal toch buiten het hek, dan alleen met toestemming van de overblijfkracht ophalen.
·         Grotere kinderen mogen op het kleuterplein spelen, zolang ze de kleuters maar de ruimte geven om te kunnen spelen.
·         Bij regen of dreiging van regen, het net over de zandbak laten. Bij mooi weer mag je het net van de zandbak halen. Aan het eind van de pauze met de juf overleggen of het net er weer op moet of niet.
·         Sleutel van het schuurtje hangt aan het wandkleed in het voorportaal bij de kleuters. Alleen de overblijfkracht mag in het schuurtje om spullen te pakken. Na afloop de spullen bij het muurtje zetten.
 
In de matrix voor regels en gedragsverwachtingen leest u wat u van de kinderen mag verwachten. Deze matrix is ook in  de overblijfmap aanwezig.
  
Spelregels kleuterplein.
Wie mogen waar en waarmee spelen?
·         Zandbak -----------   groep 1-2-3-4
·         Fietsen/karretjes – groep 1-2
·         Huisje/glijbaan ---  groep 1-2-3-4
·         Schommel --------- groep 1-2-3-4
 
Onderstaande leerkrachten zijn aanspreekpunt  op de aangegeven dagen.
 
Groep Maandag Dinsdag Donderdag Vrijdag
1+2 Shailaja Brakert Shailaja Brakert Paulien Frijling  
3+4 Bernardien Pieffers Bernardien Pieffers Aronne Olthof  
5+6 Hermien Middag Marianne Simons Marianne Simons Marianne Simons
7+8 Nicole Visser Nicole Visser Evelien van der Pijl Evelien van der Pijl
  
De leerkrachten zijn bij toerbeurt aanwezig op het plein, vanaf 12.45 uur (hek openen)
tot 13.00 uur om mede toezicht te houden.