ContinuroosterOp onze school werken we met een continurooster. om 11.45uur eten de leerkrachten met de leerlingen in de groep en van 12.00 uur tot 12.30 uur zijn alle kinderen buiten. De pleinwacht wordt gehouden door een leerkracht en twee ouders, die zich hiervoor hebben opgegeven. Hieronder vindt u het rooster voor de pleinwachtouders. U kunt onderling ruilen, maar dan wel graag doorgeven aan Julian. De pleinwacht staat om 12.00uur met een geel hesje op het plein. Groep 1 t/m 4 speelt op het kleine plein t/m het vogelnest. Groep 5 t/m 8 speelt op het grote plein.

Hieronder volgen de belangrijkste pleinafspraken en de 'taken' van de pleinouders.

 
  1. Om 11.55 uur zijn de pleinouders aanwezig en kunnen een geel hesje halen bij de trap bij de grote ingang.
  2. Om 12.00 uur staan de pleinouders op het plein.
  3. In overleg met de leerkracht, die op het plein is, wordt onderling afgesproken wie waar toezicht houdt.
  4. Groep 1 t/m 4 speelt op het kleine plein t/m het vogelnest. 
  5. Groep 5 t/m 8 speelt op het grote plein t/m de grote palen naast het vogelnest.
  6. Pleinouders helpen bij vragen van kinderen of bij het oplossen van kleine akkefietjes of spreekt kinderen aan over bijvoorbeeld gedrag in de zandbak of geeft kinderen complimenten over hun speelgedrag.
  7. De leerkracht is eindverantwoordelijk en wordt  ingeschakeld bij ruzies.
  8. Fysiek geweld (schoppen, slaan)  heeft altijd als consequentie: naar binnen sturen en in de klas gaan zitten. 
  9. Pleinouders kunnen vanzelfsprekend altijd de hulp van de leerkracht inschakelen.


Kalender pleinhulp 2019-2020