OverblijfroosterOp onze school wordt het overblijven georganiseerd door een zelfstandige werkgroep, waarin drie ouders zitting hebben. Op deze pagina vindt u informatie over de organisatie van het overblijven en de betaling van overblijfkaarten voor uw kind. Tijdens het overblijven verwachten we dat kinderen respectvol en behulpzaam gedrag vertonen naar elkaar en naar de overblijfouder. Bij grensoverschrijdend gedrag wordt contact opgenomen met de ouders. Bij herhaling wordt het kind (tijdelijk) geweigerd bij het overblijven op school.Overblijfrooster eind mei -juli 2019
Informatiebrief overblijven
Aanschaf overblijfkaart