ouderklankbordgroep:

In 2018-2019 is de ouderklankbordgroep ingesteld. Deze groep van vier ouders dient als klankbord voor de directie en bespreekt het wel en wee rondom alle zaken, die de school aangaan.  Via onderstaande link leest u de volledige taakomschrijving.
Kaderstelling ouderklankbordgroep.