Aanmelden van uw kind:

Is uw kind bijna 3 jaar, dan kunt u hem of haar aanmelden bij de school van uw keuze. Wilt u uw kind aanmelden bij de ds. Koningsbergerschool, neem dan contact op met de directeur, mevrouw Julian Tijhof. Zij nodigt u samen met uw kind uit voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding. De contactgegevens vindt u op deze website.