Sociale veiiligheid:

In het kader van de sociale veiigheid, zijn er door de ouders en door de leerlingen, vragenlijsten ingevuld.
De resultaten van deze vragenlijsten ziet u hieronder:

Vragenlijst: ouders

Vragenlijst:  leerlingen