De ouderwerkgroep


Ouderwerkgroep
Elke school van de stichting Chrono heeft een ouderwerkgroep.
De ouderwerkgroep  heeft een ondersteunende taak bij het uitvoeren van allerlei zaken. Te denken valt dan aan:
- het zorgdragen voor materiële zaken. (onderhoud van de school)
- de financiële zaken omtrent de ouderbijdrage
- verkeersouders
- overblijfouders
- klusmomenten
- hulpouders tijdens activiteiten
- organisatie kerstavond
 
Onze ouderwerkgroep bestaat uit de volgende personen:

voorzitter: Heidy Haandrikman

Secretaris: Inge Zieleman

Penningmeester: Wim Kappers

leden: Tanja Hakkers (contactpersoon verkeerswerkgroep)

Jeanet Centen

Wim Pullen

John Hendrickx