De ouderwerkgroep


Ouderwerkgroep
Elke school van de stichting Chrono heeft een ouderwerkgroep.
De ouderwerkgroep dient als klankbord voor de directeur en heeft een ondersteunende taak bij het uitvoeren van allerlei zaken. Te denken valt dan aan:
- het zorgdragen voor materiële zaken. (onderhoud van de school)
- de financiële zaken omtrent de ouderbijdrage
- verkeersouders
- overblijfouders
- klusmomenten
- hulpouders tijdens activiteiten
- organisatie kerstavond
 
Onze ouderwerkgroep bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:                                   Dionne van der Sluis Kanaalweg-oost 69 7691 CD 0523-233073
Secretaris:                                   Thea Schepers Sportlaan 167 7691 BK 0523-231095
Overblijfcoördinator:                Tanja Hakkers v.d. Brugghenstr. 22 7691 DE 0523-233066
Coördinator verkeersouders:  Heidy Haandrikman van Hogendorpstr. 47 7691 AS 0523-233634
Penningmeester:                        Klaas Wind Salomonstraat 5 7691 DK 0523-232614
Coördinator onderhoud:           Bert Hofsink Thorbeckestraat 12 7691 AT 0523-231386
Coördinator onderhoud:          
Gerwin Schepers Parallelweg 26 7691 AA 0523-231091