De ouderwerkgroep


Ouderwerkgroep
Elke school van de stichting Chrono heeft een ouderwerkgroep.
De ouderwerkgroep  heeft een ondersteunende taak bij het uitvoeren van allerlei zaken. Te denken valt dan aan:

- Het (helpen) organiseren van activiteiten door het hele jaar, zoals de paaslunch, het voorleesontbijt, Sinterklaas, Koningsspelen en kerst.
- de financiële zaken omtrent de ouderbijdrage
- de fietscontroles organiseren
-ondersteunen bij het verkeersexamen
- klusmomenten
- hulpouder zijn en regelen tijdens activiteiten 
 
Om alle activiteiten (inclusief schoolreisjes en kamp) te bekostigen vragen we een vrijwillige bijdrage van €45,00 per kind per schooljaar. Bij de aanmelding van uw kind ontvangt u hiervoor een  machtigingsformulier.

 
Onze ouderwerkgroep bestaat uit de volgende personen:
 
voorzitter: Janet Grimmerink
Secretaris: Inge Zieleman
Penningmeester: Wim Kappers
leden: Tanja Hakkers (contactpersoon verkeerswerkgroep)
Heidy Wemekamp
Wim Pullen
John Hendrickx