Wij hebben “HART” en maken ons “HARD” voor elk kind.

Vanuit onze liefde en passie voor kinderen hebben we gekozen om les te geven aan kinderen in de basisschoolleeftijd. We hebben hart voor ons vak en bovenal hart voor elk kind. We maken ons hard voor goed onderwijs op onze school. We willen naast kennisoverdracht ook een omgeving bieden, waarin kinderen zich sociaal veilig mogen ontwikkelen. Ons doel is om kinderen op te voeden en op te leiden tot verantwoordelijke, vrolijke, tevreden pubers met een brede kennisbasis en ruimvoldoende (sociale) vaardigheden om zich door te ontwikkeling op de middelbare school en daarna. Daar maken we ons hard voor en daar mag u ons op aanspreken!

Om dit te bereiken, werken we vanuit vijf kernwaarden. Deze pijlers geven ons richting in de keuzes die we me maken op het gebied van onderwijs, identiteit en omgangsvormen.

1. Respect voor de Schepper en de schepping.

2. Kinderen en leerkrachten mogen zichzelf zijn in een leeromgeving, waarbij warmte, veiligheid, geborgenheid, vertrouwen, zelfstandigheid en ontplooiingsmogelijkheden de indicatoren zijn.

3. Door uitdaging en goede zorg het maximale uit het kind halen.

4. Balans tussen inspanning en ontspanning voor kinderen en leerkrachten.

5. Laagdrempeligheid voor kinderen, leerkrachten, ouders