Dè plek om je eigen identiteit te ontdekken en te ontwikkelen! 

Ons visieboekje kunt u hier downloaden.
 

Afgelopen schooljaar hebben we als team gewerkt aan een herbezinning op onze visie op onderwijs. Samen hebben we onze kernwaarden en ambities in beeld gebracht. Dit hebben we beschreven in ons Koningsbergerboekje. Via deze link kunt u het boekje inzien. Alle ouders ontvangen dit boekje.  Hieronder leest u een korte samenvatting. 

 

Ons paspoort 

Als ieder school een paspoort zou hebben met daarin de belangrijkste kenmerken, zou die van ons bestaan uit drie woorden:  Rust, openheid en vakmanschap. Deze woorden komen terug in het dagelijks handelen van alle leerkrachten.  

 

Rust 

Zelfontplooiing, je eigen ‘ik’ vormen en werken aan je eigen doelen. Daar komt veel bij kijken. Dit kan alleen in een rustige omgeving die uitnodigt om te leren. Door sterk klassenmanagement en duidelijke gedragsregels waarborgen wij een veilige omgeving voor iedereen.  

 

Het effect van openheid 

Doordat leerlingen veel aandacht aan elkaar te besteden, gaan ze de eigenheid van ieder persoon meer waarderen. Door samen te werken leggen leerlingen verantwoording aan elkaar af. Dit creëert verbondenheid en waardering. Die waardering leidt weer tot zelfvertrouwen. Dat betekent dat je durft te zeggen wat je vindt, ook al is dat soms spannend.  

Onze leerkrachten geven het goede voorbeeld. In ons team heerst een sfeer waarin iedereen elkaar respecteert om wie ze zijn. Daarnaast waarderen we onze collega’s om hun sterke punten en talenten. En zo werkt het ook met onze leerlingen. Stimuleer het zelfvertrouwen en laat kinderen kennis maken met elkaars mooie eigenschappen. Deze opdracht geven we aan elkaar mee. Bespreek in alle openheid wat je van kinderen verwacht en hoe je ze kan helpen. De sfeer wordt er zoveel beter en vertrouwder door. 

Openheid staat ook voor de band met de ouders. We werken intensief samen met de ouders voor nog beter onderwijs. Daarnaast is er zoveel contact als nodig om het welzijn van ieder kind te borgen. We willen dat ouders mee kunnen denken, maar ook mee kunnen doen.  

 

Vakmanschap is niet vrijblijvend 

Vakmanschap van alle leerkrachten? Dat klinkt net zo logisch als een bakker die lekker brood maakt. Het moest er nog eens bijkomen van niet! Maar wij gaan een stapje verder. Vakmanschap is niet vrijblijvend op de Koningsbergerschool. Wij doen mee aan kwaliteitsprogramma’s die zorgen dat al onze leerkrachten continu worden voorzien van de nieuwste kennis op onderwijsgebied. Deelname is niet vrijblijvend, wij verwachten namelijk ook van onszelf een ondernemende houding. Voorop willen lopen in kennis dus! Want vakmanschap staat niet voor niets in ons paspoort! 

 

 

 

 

Vanuit deze drie kernwaarden werken we de komende jaren aan de volgende ambities: 

 

Samen, ondernemend en verantwoordelijk  

Op de Koningsbergerschool helpen we onze leerlingen om burgers te worden die blij, ondernemend en verantwoordelijk zijn.   

 

Samen  

Leerlingen, opvoeders en leerkrachten zijn bij ons een team. Elke leerling ontwikkelt zich bij ons met alle mensen die betrokken willen zijn.  Uit de bijbel halen we inspiratie voor het omgaan met elkaar en met onszelf. Op deze manier leren onze leerlingen hun eigen identiteit te kleuren. De Koningsbergerschool zien we als een plek waar kinderen, opvoeders en dorpsgenoten elkaar ontmoeten. Samen zijn we verantwoordelijk voor de school en voor elkaar.  

 

Ondernemend 

We dagen onze leerlingen uit om ondernemend te zijn. Op de Koningsbergerschool ontdekken de leerlingen hun persoonlijke interesses en talenten en blijven deze ontwikkelen. Daarnaast vinden we het creatief denken belangrijk, waardoor onze leerlingen leren denken in mogelijkheden.  

 

Verantwoordelijk  

Van onze leerlingen verwachten we dat ze actief betrokken zijn bij hun eigen leerproces. We bespreken samen aan welke doelen de leerling werkt en wat de vervolgstappen kunnen zijn. Zo wordt de leerling gestimuleerd om steeds meer eigenaar te zijn van zijn eigen ontwikkeling. Dat vraagt van ons om ruimte te geven. Ruimte voor elke leerling om op zijn eigen manier te kunnen leren en te bewegen. Maar het vraagt ook om rust en duidelijkheid, zodat elke leerling in een veilige omgeving zijn eigen grenzen kan verleggen. Op de Koningsbergerschool voelen we ons ook verantwoordelijk voor elkaar en voor onze omgeving. We zien naar elkaar om op school en in het dorp en we zetten ons in voor mensen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We gaan zorgvuldig met onze spullen en de natuur om. Zo dragen we bij aan een duurzame wereld.