Wij hebben HART en maken ons HARD voor elk kind

Welkom op onze site

Onze school is een moderne open Protestants Christelijke basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces opdat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw. In dat kader willen we ons – naast rekenen en taal - actief richten op ontwikkeling van de zgn. 21e Century Skills: samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 


 

Kalender

  • 27 mei 2019 PBS les 9: goed gedrag op de trap en het lokaal boven.
  • 27 mei 2019 PBS les 9: goed gedrag op de trap en het lokaal boven.
  • 28 mei 2019 Sportdag groep 5 t/m 8. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn
  • 28 mei 2019 Sportdag groep 5 t/m 8. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn
  • 30 mei 2019 Hemelvaart
  • 30 mei 2019 Hemelvaart
  • 31 mei 2019 Vrije dag

naar de volledige kalender...

Nieuwsbrief

Documenten


Kanaalweg West 58  |  7691 CA Bergentheim  |  0523-232093  |  info@koningsbergerschool.nl