Welkom op onze site.

Onze school is een moderne open Protestants Christelijke basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces opdat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw. In dat kader willen we ons – naast rekenen en taal - actief richten op ontwikkeling van de zgn. 21e Century Skills: samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
 

Kalender

  • 20 december 2018 Kerstviering op school
  • 21 december 2018 Leerlingen om 10.30 uur vrij.
  • 24 december 2018 Kerstvakantie

naar de volledige kalender...

Fotoalbums