Welkom op onze site.

Onze school is een moderne open Protestants Christelijke basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces opdat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw. In dat kader willen we ons – naast rekenen en taal - actief richten op ontwikkeling van de zgn. 21e Century Skills: samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
 

Kalender

  • 21 januari 2019 PBS les 4: goed gedrag in de computerruimte
  • 21 januari 2019 Start toetsweken
  • 28 januari 2019 PBS les 6: goed gedrag in het fietsenhok.

naar de volledige kalender...

Fotoalbums