Wij hebben HART en maken ons HARD voor elk kind

Welkom op onze site

Onze school is een moderne open Protestants Christelijke basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces opdat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw. In dat kader willen we ons – naast rekenen en taal - actief richten op ontwikkeling van de zgn. 21e Century Skills: samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. Wil je even kijken hoe het bij ons gaat? Check onze schoolfilm!

Kalender

  • 19 december 2019 Kerstviering
  • 19 december 2019 Kerstviering
  • 20 december 2019 Leerlingen om 10.30 uur vrij
  • 20 december 2019 Leerlingen om 10.30 uur vrij
  • 23 december 2019 Kerstvakantie
  • 23 december 2019 Kerstvakantie
  • 24 december 2019 Kerstvakantie

naar de volledige kalender...

Nieuwsbrief

Documenten


Kanaalweg West 58  |  7691 CA Bergentheim  |  0523-232093  |  info@koningsbergerschool.nl