• Tekenen in groep 5
  • Jongens kampioen voetbaltoernooi voor scholen
  • De boekenmarkt tijdens de kinderboekenweek
  • Onthulling van het PBS bord.
  • Streetwise
  • streetwise groep 6
  • Groep 8 in het Rijksmuseum
  • Bouwen in groep 1
 

Welkom op onze site.

Onze school is een moderne open Protestants Christelijke basisschool, waar een vertrouwde en veilige sfeer heerst. Onze leerkrachten ondersteunen de kinderen in hun leer- en  ontwikkelingsproces opdat zij kunnen functioneren in de maatschappij van de 21ste eeuw. In dat kader willen we ons – naast rekenen en taal - actief richten op ontwikkeling van de zgn. 21e Century Skills: samenwerken, creativiteit, probleem oplossend vermogen, ICT-geletterdheid, communiceren, kritisch denken en sociale en culturele vaardigheden. 
 

Laatste nieuws

Groep 8 naar het Vechtdalcollege

04 april 2016
Vandaag, 13 januari, zijn de kinderen van groep 8 naar het Vechtdalcollege geweest. Hier hebben ze, samen met kinderen van andere basisscholen, enkele lessen gevolgd. Dit om alvast een beetje te wennen aan de "GROTE" school. De meeste
lees meer..

Danswedstrijd groep 7: Geschreven door Max en Eline

29 januari 2016
De Danswedstrijd! De kinderen die meededen aan de danswedstrijd (Bram, Amy, Sem, Mandy, Nick, Iris, Max en Eline) mochten om 11.30 u naar huis. Om 13.00 u moesten we bij Circus (de dansschool) zijn, om nog 1 keer te oefenen. Toen we klaar waren met
lees meer..

Kerstspel door groep 6

18 december 2015
Dit jaar heeft groep 6 weer het jaarlijkse kerstspel opgevoerd. De kinderen waren best zenuwachtig. De laatste weken was er flink geoefend. Dit kon je aan het spel goed zien. Er werd fantastisch gespeeld. Het verhaal ging over herbergierster
lees meer..

Kalender

  • 01 juni 2016 groep 8 schoolkamp
  • 02 juni 2016 groep 8 schoolkamp
  • 03 juni 2016 groep 8 schoolkamp

naar de volledige kalender